DGY-160414-4

DGY-160414-4

PASKI DORSZA OWINIĘTE KACZKĄ (500g)

Skład:
mięso kaczki 58%, mięso ryby 30%